Uppdrag

Vi åtar oss uppdrag direkt från privatpersoner, vårdcentraler, arbetsgivare, organisationer och myndigheter.

Uppdragen kan rikta sig till individer, par, familj och grupp och vara av kortare och längre karaktär. Det kan handla om allt från en konsultation till en flerårig kontakt. Terapier med KBT–, psykodynamisk–, lösningsfokuserad och/eller systemisk inriktning.

Individ
Vi tar emot för kortare eller längre samtalskontakt. Det kan gälla t.ex. vid kriser, depression, svårigheter med relationer, en önskan att förstå och ev. ändra något i sin situation.

Familj
Terapi för familjer med svårigheter kring exempelvis föräldraskap, kommunikation, konflikter eller oro för någon i familjen. Kriser – krisreaktion.

Par
Parterapi kan vara en hjälp att komma vidare som par, oavsett om man väljer att fortsätta tillsammans eller att separera på ett bra sätt. Det kan räcka med ett eller några samtal.

Psykosocial rådgivning
Du kan som privatperson boka tid för enstaka samtal för råd och stöd i en speciell fråga. Vägledning och hänvisning.

Rehabilitering
Många personer har bekymmer i arbetslivet, stressrelaterade symtom och riskerar att bli eller är redan sjukskrivna. Vi kan hjälpa till med stresshantering, utforskande, klargörande och stödjande samtal samt omorientering i arbetslivet. Vi har etablerat samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Handledning/Konsultation
Handledningen vänder sig till personal och syftet är att öka yrkeskompetensen. Detta sker oftast i en gruppsituation men kan också ske individuellt. Enstaka konsultationer utgår från någon specifik frågeställning som man önskar hantera på ett annorlunda sätt. Även chefshandledning.