Saija Winsa

Mottagningstelefon: 08 500 104 10
Mobil: 070 996 3139
Epost: saija.winsa@spmot.se

Legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning och auktoriserad socionom. Över 30 års erfarenhet av behandlingsarbete med både vuxna och barn; inom socialtjänst, primärvård och psykiatri. 15 års erfarenhet av handledning och coaching av yrkesverksamma och studenter.
Medlem i Beteendeterapeutiskt Förening www.kbt.nu och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier sfkbt-medlem.se.

Jag erbjuder både kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi på svenska och även på finska
- för personlig utveckling och välbefinnande
- vid relationsproblem, livskriser och/eller inför större livsförändringar. Även parsamtal.
- mot fobier och ångest, depressiva symptom och/ eller stressrelaterade symptom.
- mot spelberoende, drog- eller alkoholproblem. Även för anhöriga.

För de yrkesverksamma och studenter erbjuds
– KBT- och MI- baserad utbildning och handledning av personal inom socialtjänst, skola och psykiatri i konsten att ha professionella möten med människor i kris, att hantera etiska dilemman och andra yrkesrelaterade problemsituationer som arbetet kan medföra.
– utbildning och handledning av alla personalgrupper för ett bättre teamarbete.
– egenterapi för studenter under terapeututbildning.

Mina utbildningar:
– Psykoterapeutexamen KBT- inriktning , Linköpings Universitet, 2015
– Grundläggande psykoterapiutbildning, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi , 2003
– Lösningsfokuserad terapi med familjer och nätverk som resurs, Sköndalsinstitut 1994
– Familjeterapi, Göteborgs Socialpsykologiska Institut, 1990
– Socionomexamen, Umeå Universitet , 1988

Därtill fördjupningsutbildningar i bl.a. KBT vid spelmissbruk, Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande intervju (MI) Acceptans och Commitment Therapy (ACT) och Mindfulness- instruktörutbildning.

Handledarerfarenhet för följande yrkesgrupper:
– Personal inom psykiatri, psykiskt funktionshinderområde och inom personlig assistans
– Arbetsledare inom arbetsrehabilitering
– Socialsekreterare inom försörjningsstöd
– Lärare och förskolelärare
– Familjehem och kontaktfamiljer