Irene Wallin

Kontor: 08 500 104 80
Mobil: 070 268 04 80
Mottagningen: 08 500 104 10
Epost: irene.wallin@spmot.se
Utbildning: Leg. psykoterapeut. Fil.kand. Familjeterapiutbildning systemisk samt KBT.
Gruppterapiutbildning. Lagutbildning i nätverksterapi. Projektledarutbildning.
Meditationsgruppledare i Bergsmeditation.

KBT vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2010.
KBT med par och familjer. Sv. Kyrkans centrum för familjerådgivning/Vallentinhuset 2011.
Information om IB Social Konsultation och ramavtal finns här.
Information om Bergsmeditation finns här.

Jag, Irene Wallin, arbetar med psykoterapi och som meditationsgruppledare på Södertörns Psykoterapimottagning. Arbetet på mottagningen kompletteras med uppdrag som personalhandledare och kursledare. Samt naturligtvis med de uppdrag som jag har ramavtal för, dvs familjebehandlingar och utredningar åt socialtjänsten.

Min teoretiska grund är psykodynamisk med vidareutbildning i systemteori och KBT, Kognitiv BeteendeTerapi. Steg 2-utbildningen är systemisk familjeterapi. Batesons helhetsteori, socialkonstruktionismen, språksystemiskt arbete, reflekterande processer liksom nätverksperspektiv är röda trådar. Lagledarutbildning för Nätverksmöten.


Sedan 1988 har jag arbetat med barnavårdsutredningar inom socialtjänsten. Min ledstjärna är att ha barnet i fokus.

Samtalet är förstås det viktigaste verktyget. Jag använder också andra metoder som avspänningsövningar, meditation, gestaltning eller att rita nätverkskarta, göra livslinje, familjekarta och bilder för att effektivisera arbetet. Den yttre och den inre dialogen stimuleras. För mig är det naturligt att använda ett aktivt och målinriktat arbetsätt vilket effektiviserar den psykoterapeutiska processen. Lösningsfokuserat tänkande och frågeställningar, reflekterande arbetssätt samt kognitiva metoder är viktiga komponenter i arbetet.