Bergsmeditation

Bergsmeditation
– meditation och samtal i grupp –

Personlig utveckling genom självkännedom – en utbildning i att koppla samman tanke och känsla. En kognitiv metod att förstå sig själv och ta kontroll över sitt liv. När tanke och känsla kopplas ihop kan det vara en väg till att få tillgång till egna val som styr handlingarna i vardagen.

Från inre upplevelse till förändring.

Meditation är en sorts avspänning, aktiv avspänning. Vi inleder med en kort avslappningsövning. Sedan själva Bergsmeditationen.

Guidad meditation. Gruppen sitter och blundar och visualiserar enligt min instruktion i ca 25 minuter. Efteråt samtalar vi om de bilder vi sett och vad vi upplevt under meditationen. Det är det som är viktigast just nu som kommer upp. Anknytningen till personens aktuella situation brukar vara tydlig. Vi tränas i symboltolkning. Den yttre världen och den inre. Den inre världen blir medvetandegjord och nya verktyg skapas. Det undermedvetna kan bli en tillgång, en medveten hjälp för problemlösning i vardagen.

Humor, allvar och fantasi hör hemma i Bergsmeditationens grupper. Det är min uppgift att se till att samtliga deltagare blir sedda, lyssnade på och bekräftade.

Välkommen till Bergsmeditation våren 2019

Välkommen till Bergsmeditation i grupp sju onsdagar under vårterminen! Vi mediterar och analyserar varannan vecka med start 23 januari. Tiden är kl 17.30 – 19.30.
Kostnad 2240 kr, dvs 320 kr per gång, betalas innan första gången till pg 1161641-4.

Aktuella datum är 23 jan, 6 feb, 20 feb, 6 mars, 20 mars, 3 april och 17 april.

Gruppens storlek är 5 – 6 deltagare. Om du inte varit med i meditationsgruppen tidigare så vill jag ha ett kort samtal med dig per telefon innan första gången. Vi kan boka tiden för samtal per mejl, irene.wallin@spmot.se.

Välkommen till en inre upplevelse!

Irene Wallin
Leg. psykoterapeut, fil. kand.
Diplomerad gruppledare