Bergsmeditation

Bergsmeditation
– meditation och samtal i grupp –

Personlig utveckling genom självkännedom – en utbildning i att koppla samman tanke och känsla. En kognitiv metod att förstå sig själv och ta kontroll över sitt liv. När tanke och känsla kopplas ihop kan det vara en väg till att få tillgång till egna val som styr handlingarna i vardagen.

Från inre upplevelse till förändring.

Meditation är en sorts avspänning, aktiv avspänning. Vi inleder med en kort avslappningsövning. Sedan själva Bergsmeditationen.

Guidad meditation. Gruppen sitter och blundar och visualiserar enligt min instruktion i ca 25 minuter. Efteråt samtalar vi om de bilder vi sett och vad vi upplevt under meditationen. Det är det som är viktigast just nu som kommer upp. Anknytningen till personens aktuella situation brukar vara tydlig. Vi tränas i symboltolkning. Den yttre världen och den inre. Den inre världen blir medvetandegjord och nya verktyg skapas. Det undermedvetna kan bli en tillgång, en medveten hjälp för problemlösning i vardagen.

Humor, allvar och fantasi hör hemma i Bergsmeditationens grupper. Det är min uppgift att se till att samtliga deltagare blir sedda, lyssnade på och bekräftade.

Välkommen till Bergsmeditation hösten 2017

Höstens Bergsmeditationsgrupp startar tisdagen 17 okt kl 17.30. Den är fulltecknad.

Nästa grupp startar i början av nästa år. Vid intresse sänd ett mejl till mig i god tid innan, gärna före jul.

 

Välkommen till en inre upplevelse!

Irene Wallin
Leg. psykoterapeut, fil. kand.
Diplomerad gruppledare