Bergsmeditation

Bergsmeditation
– meditation och samtal i grupp –

Personlig utveckling genom självkännedom – en utbildning i att koppla samman tanke och känsla. En kognitiv metod att förstå sig själv och ta kontroll över sitt liv. När tanke och känsla kopplas ihop kan det vara en väg till att få tillgång till egna val som styr handlingarna i vardagen.

Från inre upplevelse till förändring.

Meditation är en sorts avspänning, aktiv avspänning. Vi inleder med en kort avslappningsövning. Sedan själva Bergsmeditationen.

Guidad meditation. Gruppen sitter och blundar och visualiserar enligt min instruktion i ca 25 minuter. Efteråt samtalar vi om de bilder vi sett och vad vi upplevt under meditationen. Det är det som är viktigast just nu som kommer upp. Anknytningen till personens aktuella situation brukar vara tydlig. Vi tränas i symboltolkning. Den yttre världen och den inre. Den inre världen blir medvetandegjord och nya verktyg skapas. Det undermedvetna kan bli en tillgång, en medveten hjälp för problemlösning i vardagen.

Humor, allvar och fantasi hör hemma i Bergsmeditationens grupper. Det är min uppgift att se till att samtliga deltagare blir sedda, lyssnade på och bekräftade.

Välkommen till Bergsmeditation våren 2016

Under vårterminen 2016 mediterar och analyserar vi tillsammans på Södertörns psykoterapimottagning  tisdagar ojämna veckor kl. 17.30 – 19.30, sju tillfällen under terminen.

Kostnad för hela terminen är 2625 kr dvs. 375 kr per gång.

Tiden då vi börjar är bestämd men tiden för avslut kan variera lite beroende på hur många som är med. Gruppen består av minst 4 och max 6 deltagare.

Planerade datum:
26 januari
9 februari
23 februari
8 mars
5 april
19 april
3 maj

Anmälan sker genom inbetalning av kursavgiften till Plusgiro: 116 16 41–4. Glöm inte att skriva ditt namn, ”BM tisd”. När pengarna satts in på pg–kontot är du anmäld. Skicka också ett mail om att du anmält dig till BM, lämna uppgift om din adress och ditt telefonnummer.

Platserna är begränsade och det är betalningsdatum som avgör. Du som inte varit med tidigare kommer att få besvara några frågor innan första gången.

Välkommen till en inre upplevelse!

Irene Wallin
Leg. psykoterapeut, fil. kand.
Diplomerad gruppledare